Partners

Het Huis van het Kind Meise tracht samenwerkingen te verbeteren tussen partners of diensten die zowel (groot)ouders als kinderen ondersteunen op verschillende domeinen; zoals opvoeding, ontwikkeling en ondersteuning, onderwijs, sociale cohesie, kinderopvang, geestelijk welbevinden, gezondheidszorg, jeugdhulp, cultuur, sport en jeugd. 

Wenst u ook partner te worden van Huis van het Kind Meise. Neem contact op met ons op 02/892 21 90 of via lore.tilley@ocmwmeise.be

Deel deze pagina